MAALÄMPÖPUMPUT

Maalämpöpumppu kerää maahan varastoituneen lämmön kotiisi kalliosta tai pintamaasta. Maalämpö pystyy lämmittämään koko talosi ja käyttövetesi. Kesällä maalämpöpumppua voi käyttää myös viilennykseen.
Maalämmöstä koostuvat säästöt lämmityskustannuksissa ovat yleensä suuremmat kuin maalämpöä varten mahdollisesti otetun lainan lyhennys- ja korkokustannukset, joten  säästäminen voi alkaa heti

Maalämpöpumpun investointihinta muodostuu lämpöpumpusta, lämpökaivosta, (tai pintamaahan asennetusta vaakaputkistosta), asennustarviikeista ja asennustöistä. Lämpökaivot ja lämpöpumpun teho mitoitetaan energian tarpeen mukaan

Maalämmön sähkönkulutus on pienin mahdollinen kun maalämpöjärjestelmä on mitoitettu ja suunniteltu oikein

Miten hankin maalämpöpumpun?

Lämmitysratkaisun muuttamisesta kiinnostunut henkilö ottaa yhteyttä jälleenmyyjään joko puhelimitse, kotisivun yhteydenottolomakkeen, sähköpostin tai henkilökohtaisen kontaktin avulla. Jälleenmyyjä kysyy asiakkaalta talon tiedot ja nykyisen lämmitysmuodon aiheuttamat kustannukset. Tämän perusteella voidaan mitoittaa oikean kokoinen lämpöpumppu, jonka teho riittää pitämään talosi lämpimänä. Näiden tietojen  jälkeen sovitaan katselmus paikan päällä eli kotikäynti. Kotikäynnin pohjalta voidaan tehdä tarkka ja eritelty hintatarjous asiakkaan luettavaksi. Mikäli asiakas hyväksyy annetun tarjouksen, niin sen jälkeen sovitaan tarkemmista yksityiskohdista, ja laaditaan erillinen toimitussopimus.  Seuraava vaihe on keruuputkiston tai lämpökaivon porauksen toteuttaminen. Kaivinkoneyritykseltä/ kaivon porauksen suorittavalta yrittäjältä tilataan palvelu. Ennen sen toteuttamista on anottava lupa kunnan/ kaupungin rakennusvalvonnasta. Autamme luvan haussa asiakaan antaman asemakuvan ja valtakirjan avulla. Asiakkaan huolehdittavaksi tässä tapauksessa jää vain luvan hakemisesta koituvien viranomaismaksujen suorittaminen. Kun luvat ovat kunnossa, voidaan aloittaa keruuputkiston asennus. Työssä menee kaikkiaan 1-2 vrk, Putken määrästä ja kaivon syvyydestä riippuen. Kun putkisto on valmis, ja tuotu lämmönjakohuoneeseen, niin sen jälkeen voidaan aloittaa maalämpöpumpun asennustyöt. Pääsääntöisesti lämpöpumppu sijoitetaan entisen lämmityskattilan paikalle, joten ensiksi on suoritettava purkutyöt. Vanhan lämmityskattilan ja varaajan poiskuljetus tapahtuu toimestamme asian osaavan yhteistyökumppanin avulla. Kun lämmönjakohuone on tyhjä, uusi lämpöpumppu voidaan tuoda sisään. Lämpöpumppu kytketään lämmitys- ja käyttövesiverkoston sekä myös lämmönkeruuputkistoon. Suoritetaan myös lämpöpumpun sähköistys asian osaavan sähköasentajan avulla. Ennen lämpöpumpun käynnistystä on myös suoritettava lämmönkeruuputkiston ilmaus. Näiden aiemmin mainittujen toimenpiteiden jälkeen voidaan suorittaa maalämpöpumpun lopullinen käyttöönotto. Käynnin tarkastuksen lisäksi suoritetaan perussäätö. Myös asiakkaalle annetaan perusteellinen opastus lämpöpumpun käyttöön. Maalämpöpumput asennetaan pääsääntöisesti lämmityskauden ulkopuolella, joten lämmistyskauden alettua tehdään myös säätökäynti asiakkaan toiveen mukaan. Myös kertaus lämpöpumpun käyttöön voidaan antaa

Esimerkki toteutuneesta kohteesta:

OKT 150 m2, silloinen öljyn kulutus 3000 litraa

Kohteeseen asennettiin 9 kW tehoinen maalämpöpumppu, jonka energia otettiin tontille poratusta 180 metrin syvyisestä lämpökaivosta. Lopulliseksi kauppasummaksi muodostui 17700,00 €. mikä piti sisällään lämpöpumpun, 100 litran patteriveden tasaussäiliön, 180 metrin lämpökaivon porauksen, kaikki työssä vaadittavat osat, sekä myös lämmityskattilan purkamisen

http://www.scanvarm.fi