Ilmastaveteen lämpöpumput

Ilmasta-veteen lämpöpumppu ON uusin lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä lämmitysratkaisu. Ilmavesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilmassa olevaa lämmitysenergiaa ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Kompressorilla voidaan tuottaa +50 celsiusasteisteista vettä lämmitys- ja käyttöveteen. Tästä ylimenevä osuus suoritetaan esimerkiksi sähkövastuksen avulla. Sähkövastusta tarvitaan esimerkiksi kovien pakkasten aiheuttamiin lämmityshuippuihin ja suurentuneeseen käyttöveden määrän tuottamiseen
Kun pakkasta on -20 Celciusasteen verran, niin laadukkaan ilmavesilämpöpumpun lämpökerroin on useimmiten lattialämmityksellä noin 1,4- 1,8 kun sulatusjaksot on huomioitu. Vesipatterilämmityksen korkeamman lämpötila-alueen vuoksi huonosti pakkasolosuhteisiin soveltuvilla ilma-vesilämpöpumpuilla lämpökerroin voi tippua kovimmilla pakkasilla sähkölämmityksen tasolle. Laitekohtaiset energiatehokkuuserot ovat suuria.
Ilmavesilämpöpumppu on hyvä ratkaisu silloin, kun ei voida tehdä maalämmön tarvitsevaa lämpökaivoa tai vaakaputkistoa. Investointi on hieman halvempi maalämpöön verrattuna, mutta hintaero on kiinni monesta tekijästä. On otettava toki huomioon, että ilmavesilämpöpumppu antaa maalämpöön verrattuna vähemmän ilmaisenergiaa vuositasolla. Ilmavesilämpöpumppu voidaan asentaa helposti myös olemassa olevaan taloon, jolloin se voidaan laittaa joko korvaamaan vanha lämmitysjärjestelmä tai toimimaan rinnakkaislämmityksenä esimerkiksi öljyn rinnalle
Kaikkein oleellisinta on mitoittaa oikean kokoinen lämpöpumppu talon lämmitystarpeeseen nähden. Jos ilmavesilämpöpumppu on teholtaan liian pieni kohteeseen, voi sähkövastuksen käytön osuus vuotuisessa käytössä nousta tarpeettoman suureksi, vaikka itse laitteen hyötysuhde olisikin korkea

https://www.bosch-homecomfort.fi/tuotteet/tuotteet-ilma-vesilampopumput/ilmatuotteet-vesilampopumput-yleista/

https://scanoffice.fi/ilma-vesilampopumput/    

ECODAN ESITE 

GREE VERSATI ESITE